U bent hier: Home › Vereniging › Bestuur / Commissies

Bestuur / Commissies

BestuurMetOmschrijving

Functie Naam Email Foto
Voorzitter Theun Teubel  
Penningmeester Marjan Alberts    
Ledenadministratie Mirjam Timmerman-Lunenborg  
Algemeen bestuurslid Tony Timmerman  
Materiaalcommissaris Arjen Bork  

Commissies

Functie Naam Email Foto
Activiteitencommissie Jantinus Alberts    
Trainers Roelof Bolt  
Marco Drost
Jan Kremers
Dennis Krijgsman  
Vulcommissie Jantinus Alberts    
Arjen Bork
Dennis Krijgsman  
Roel Schepers
Barcommissie Joke Alberts  

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN BESTUUR

 

VOORZITTER

 • Het leiden van de vereniging.

 • Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

 • Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.

 • Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten.

 • Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere verenigingen.

 • In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijke kader.

 • Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement.

 • Volgen van de externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.

SECRETARIS

 • Verzorgen van de ledenadministratie.

 • In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de bestuur- en ledenvergaderingen.

 • Notuleren van de bestuur- en ledenvergaderingen.

 • In overleg met betrokkenen het jaarverslag van de vereniging opstellen.

 • Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post.

 • Zorg dragen voor een juiste archivering.

 • Beheren van het archief.

PENNINGMEESTER

 • Beheren van de geldmiddelen.

 • Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.

 • Het doen van betalingen namens de vereniging.

 • Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties, sponsor-gelden, subsidies, e.d.

 • Verzorgen van de jaarstukken.

 • Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

MATERIAALCOMMISSARIS

 • is verantwoordelijk voor alle duikmaterialen v. d. vereniging.

 • Is verantwoordelijk voor materialen die met het duiken te maken hebben, zoals de compressor en de vulinstallatie.

 • zorgt voor een vulcommissie, deze is verantwoordelijk voor het vullen van de duikflessen van de clubleden

 • zorgt voor een rooster voor de vulcommissie.

ACTIVITEITENCOMMISSARIS

§         het organiseren van duik evenementen en allerlei andere evenementen

 

§         beheren van de materialen die betrekking hebben op deze evenementen

 

HOOFDTRAINER

 • maakt het opleidingsplan in samenwerking met de overige instructeurs.

 • zorgdragen voor NOB-opleidingseisen  .

 • extra opleidingseisen kunnen deel uitmaken van de opleiding om het veiligheidsniveau en de kennis / kunde van de duiker te verhogen.

 • is vraagbaak voor duikers en mede instructeurs.

 • draagt het NOB beleid en het verenigingsbeleid uit.

 • vervuld de functie als hobby, onbezoldigd en ten behoeve van de vereniging.

ALGEMEEN BESTUURSLID

 • Aanspreekpunt duikveiligheid

 • Informatie inwinnen en verwerken van diverse duik- en aanverwante onderwerpen ten behoeve van de vereniging.

 • opstellen  duikcoordinatorenlijst

 

Zoek in site:
Loginstatus:
Kalender:
« Maart 2019 »
M D W D V Z Z
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Forum
Kennismaking
Lidmaatschap
Statuten/HH Reglement
Evenementenkalender
Evenementenoverzicht
Filmpjes
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...